องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ประชุมติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมพร้อมและติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลสะพุง

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05