องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 13 มี.ค. 2566 ]4
2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 9 มี.ค. 2566 ]3
3 ประชุมสภา อบต.สะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]7
4 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]5
5 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 16 ก.พ. 2566 ]6
6 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]4
7 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]49
8 การสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]56
9 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]48
10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]67
11 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]64
12 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]103
13 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]102
14 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 พ.ค. 2565 ]126
15 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 11 เม.ย. 2565 ]110
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เรื่อง นโยบายเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของข้าราชการและพนักงานจ้าง)องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง พ.ศ. 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]148
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เรื่อง การกําหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง) องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 มี.ค. 2565 ]142
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 4 มี.ค. 2565 ]138
19 ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปี2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]92
20 ประกาศผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]99
 
หน้า 1|2|3|4|5