องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 141 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567 - 2569 [ 15 ก.พ. 2567 ]3
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]2
3 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ. ศ. 2567 [ 15 ก.พ. 2567 ]2
4 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 ก.พ. 2567 ]3
5 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างและการขุดดินถมดิน [ 25 ม.ค. 2567 ]4
6 คู่มือการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ม.ค. 2567 ]7
7 แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567 [ 25 ม.ค. 2567 ]4
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]7
9 คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2567 ]5
10 รายการการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]7
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ [องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 ม.ค. 2567 ]5
12 แผนยุทธศาตร์หรือแผนพัฒนาอบต.สะพุง ปี 2567 [ 12 ม.ค. 2567 ]5
13 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 10 ม.ค. 2567 ]6
14 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 5 ม.ค. 2567 ]4
15 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 [ 29 ธ.ค. 2566 ]5
16 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]4
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [ 16 พ.ย. 2566 ]3
18 แผนดำเนินงานประจำปี 2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]125
19 ประชุมคณะกรรมการแผนดำเนินงานประจำปี 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]88
20 การประชุมประชาคม/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8