องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 85 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]12
2 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]20
3 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 พ.ค. 2565 ]46
4 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 11 เม.ย. 2565 ]32
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เรื่อง นโยบายเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของข้าราชการและพนักงานจ้าง)องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง พ.ศ. 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]58
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เรื่อง การกําหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง) องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 มี.ค. 2565 ]57
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 4 มี.ค. 2565 ]53
8 ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปี2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]10
9 ประกาศผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]20
10 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 [ 24 ม.ค. 2565 ]65
11 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 14 ม.ค. 2565 ]60
12 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ครั้งแรก [ 6 ม.ค. 2565 ]59
13 นโยบาย และแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 18 พ.ย. 2564 ]6
14 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]63
15 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]67
16 การเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]57
17 ประกาศกำหนดเลขที่หนังสือออกของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง (ฉบับที่ 3) [ 27 ก.ค. 2564 ]60
18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 มิ.ย. 2564 ]63
19 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง [ 18 พ.ค. 2564 ]64
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 พ.ค. 2564 ]60
 
หน้า 1|2|3|4|5