องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]30
2 การสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]36
3 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]30
4 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]46
5 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]45
6 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ปี 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]84
7 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มิ.ย. 2565 ]83
8 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 พ.ค. 2565 ]108
9 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 11 เม.ย. 2565 ]91
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เรื่อง นโยบายเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของข้าราชการและพนักงานจ้าง)องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง พ.ศ. 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]131
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เรื่อง การกําหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงานจ้าง) องค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 4 มี.ค. 2565 ]125
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสะพุง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 4 มี.ค. 2565 ]119
13 ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ปี2564 [ 11 ก.พ. 2565 ]74
14 ประกาศผลการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]78
15 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 2 [ 24 ม.ค. 2565 ]132
16 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 14 ม.ค. 2565 ]130
17 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ครั้งแรก [ 6 ม.ค. 2565 ]130
18 นโยบาย และแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก [ 18 พ.ย. 2564 ]70
19 รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]136
20 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]138
 
หน้า 1|2|3|4|5