องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เ [ 18 ก.ค. 2566 ]10
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ค. 2566 ]15
3 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]13
4 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี 2565 [ 11 เม.ย. 2566 ]19
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 13 มี.ค. 2566 ]19
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 9 มี.ค. 2566 ]18
7 ประชุมสภา อบต.สะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]26
8 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]18
9 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]18
10 การเรียกประชุมสภาครั้งแรก [ 28 ธ.ค. 2565 ]12
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]9
12 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 19 ธ.ค. 2565 ]22
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]11
14 คะแนนประเมินความพึงพอใจ ปี 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]7
15 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]8
16 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]64
17 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ี 1/2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]9
18 ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 13 ก.ย. 2565 ]7
19 การสนับสนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]70
20 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 9 ก.ย. 2565 ]66
 
หน้า 1|2|3|4|5|6