องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง [ 24 พ.ค. 2567 ]26
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 พ.ค. 2567 ]40
3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 23 เม.ย. 2567 ]16
4 ประกาศสมัครสรรหาพนักงานจ้าง 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]119
5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 22 เม.ย. 2567 ]10
6 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 เม.ย. 2567 ]19
7 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 29 มี.ค. 2567 ]13
8 ข้อ o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ. 2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]20
9 การสร้างวัฒนธรรม No gift Policy [ 25 มี.ค. 2567 ]10
10 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 มี.ค. 2567 ]10
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 19 มี.ค. 2567 ]11
12 ข้อ o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน [ 29 ก.พ. 2567 ]7
13 ข้อ o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [ 29 ก.พ. 2567 ]12
14 ข้อ o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน [ 29 ก.พ. 2567 ]6
15 ข้อ o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [ 29 ก.พ. 2567 ]11
16 ข้อ o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน [ 29 ก.พ. 2567 ]4
17 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy [ 28 ก.พ. 2567 ]15
18 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด [ 28 ก.พ. 2567 ]14
19 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567 - 2569 [ 15 ก.พ. 2567 ]26
20 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 [ 15 ก.พ. 2567 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9