องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

หมู่ที่ 7 อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

โทรศัพท์ 045-677460 โทรสาร 045-677200

E-mail : admin@sapung.go.th

Website : www.sapung.go.th