องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง    เอกสารประกอบ ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ