องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


กิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา 2564


23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน  มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นางกันยารัตน์ จันทกรณ์ รองนายกฯ นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานครูส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ตามโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตำบลสะพุง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน




2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05