องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  โดย นายโยธิน  มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นางดวงแก้ว  กันแม้น ประธานสภาฯ นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05