องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา 64


28 กันยายน 2564 ชมรม อสม.บ้านศรีสว่างพัฒนา ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ณ ศาลาประชาคมบ้านศรีสว่างพัฒนา ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05