องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565


21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำลลสะพุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ในพื้นที่หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05