องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ต้อนรับ นายชาว สุภาจินดานนท์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ


26 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  พร้อม นายวิเชต กันแม้น ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวัชรพล ปวงสุข นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ  ให้การต้อนรับ นายชาว สุภาจินดานนท์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ ในการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05