องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


กิจกรรมประชุมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มร้านค้า


27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดกิจกรรมประชุมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มร้านค้า เพื่อขับเคลื่อนโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตำบลสะพุง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดยมีผู้เเข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05