องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง


10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสะพุง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีรัตนะ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดกิจกรรมรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ การตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05