องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง


27 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดยนางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05