องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมปั่นไปเที่ยว เก็บเกี่ยวบุญ ชิมกาแฟ แลดอกไม้ภูเขาไฟ@ศรีรัตนะ


13 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มอบหมาย จ่าเอกไสว สายทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมกิจกรรมปั่นไปเที่ยว เก็บเกี่ยวบุญ ชิมกาแฟ แลดอกไม้ภูเขาไฟ@ศรีรัตนะ
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05