องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน


27 ธันวาคม 2564 นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ประธานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประชุมคณะทำงาน เพื่อรวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05