องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1


14 มกราคม 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 โดยมีวาระการประประชุมที่สำคัญ คือ การแถลงนโยบายต่อสภาฯก่อนปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05