องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย


8 กุมภาพันธ์ 2565 นายโยธิน  มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทย แต่งกายด้วยผ้าไทยสีลาวา
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05