องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยเด็กปฐมวัยห่างไกลโรค


18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  โดย นายโยธิน  มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  มอบหมาย นายชิน ศิโล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยเด็กปฐมวัยห่างไกลโรค ดำเนินโครงการโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสะพุง พร้อมด้วย นางอัญชลี สาชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางพัทธนันท์ วิลเฟรด ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางสาวณัฐิยา  นามบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพุง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05