องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1/2565


15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายโยธิน มุลกะกุล ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุน โดยมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญดังนี้ รายงานผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (2564) รายงานสถานะการเงินปัจจุบัน ให้ความเห็นนชอบแผนสุขภาพชุมชนตำบลสะพุง
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05