องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตตำบลสะพุง


7 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  โดย นายโยธิน  มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตตำบลสะพุง  โดยมี นายอนุสิทธิ์ สายแก้ว ปลัดอำเภอ นายโภควัฒน์  โลพาด ผอ.รพ.สต.สะพุง นายพรชัย  กล้าเกิด กำนันตำบลสะพุง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในครั้งนีัด้วย ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05