องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


28 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน  มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นายวัชรพล  ปวงสุข นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพุง จำนวน 34 ครัวเรือน

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05