องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น


12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายโยธิน  มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05