องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565


24 พฤษภาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายแสง คำพรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

2022-06-30
2022-06-17
2022-06-08
2022-05-24
2022-05-22
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-18
2022-04-12
2022-04-11