องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


กิจกรรมสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน


17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดยนายโยธิน มุลกะกุล ประธานคณะทำงานการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตำบลสะพุง จัดกิจกรรมสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน จากการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร นางปรัชญานี คำเหลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลศรีรัตนะ

2022-06-30
2022-06-17
2022-06-08
2022-05-24
2022-05-22
2022-05-17
2022-05-12
2022-04-18
2022-04-12
2022-04-11