องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางกายฯ ศพด.จอก


10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางพัทธนันท์ วิลเฟรด ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างเสริมวินัยเชิงบวก ในเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 4 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านจอก

2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09