องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มอบหมาย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นายวัชรพล  ปวงสขุ นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งสว่าง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในอาชีพแก่ประชาชนที่สนใจ

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05