องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมู่ที่ 2 บ้าานจอก


13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มอบหมาย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสาวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์) ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจอก หมู่ที่ 2 ตำบลสะพุง

2022-10-27
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17