องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง นายวัชรพล  ปวงสุข นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ร่วมเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2023-12-07
2023-11-07
2023-10-31
2023-10-12
2023-09-28
2023-09-15
2023-09-11
2023-07-07
2023-04-12
2023-04-03