องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ณ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยไผ่


21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน  มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นางสาวริญญาภัสร์  วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายวิทยา ไพลพิทักษ์สกุล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสะพุง  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ณ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลห้วยไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

2023-04-12
2023-04-03
2022-10-27
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21