องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ม.13


22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ ศาลาประชาคมบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลสะพุง

2023-04-12
2023-04-03
2022-10-27
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21