องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


เปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID - 19)


23 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล ประธานกรรมการกองทุน มอบหมาย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ เลขานุการกองทุน เปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID - 19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทุ่งสว่าง

2023-04-12
2023-04-03
2022-10-27
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21