องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


แจกจ่ายถุงยังชีพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จาก "พายุ โนรู"


1 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย นายอุดร คำมา รองนายกฯ นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง แจกจ่ายถุงยังชีพ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จาก "พายุ โนรู" เบื้องต้น จำนวน 205 ครัวเรือน

2023-04-12
2023-04-03
2022-10-27
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21