องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสะพุง


12 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายแสง คำพรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สมาชิกสภาฯ นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียนผู้สูงอายุตำบลสะพุง ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2022-10-27
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17