องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕


๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดยนายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มอบหมาย นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ บริเวณถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้

2022-10-27
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-17