องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว ตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2566


ในวันที่  11  เมษายน  2566  เวลา  09.00 น.  นายโยธิน มุลกะกุล  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว ตำบลสะพุง  ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี  คณะบริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สูงอายุ  ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสะพุง ร่วมงาน 





2024-02-06
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-11
2023-12-07
2023-11-07
2023-10-31
2023-10-12
2023-09-28
2023-09-15