องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว ตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ 2566


ในวันที่  11  เมษายน  2566  เวลา  09.00 น.  นายโยธิน มุลกะกุล  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว ตำบลสะพุง  ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี  คณะบริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สูงอายุ  ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสะพุง ร่วมงาน 

2023-04-12
2023-04-03
2022-10-27
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21