องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการอบรมสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก/ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ในวันที่  31  มีนาคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  นายโยธิน มุลกะกุล  และนายชูทวีป  สติภา  ท้องถิ่นอำเภอศรีรัตนะ  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีประชาชน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรม จำนวน  70 คน  จาก 14 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสะพุง

2023-04-12
2023-04-03
2022-10-27
2022-10-12
2022-10-12
2022-10-01
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-22
2022-09-21