องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 08.45 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดย นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 

2024-02-06
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-11
2023-12-07
2023-11-07
2023-10-31
2023-10-12
2023-09-28
2023-09-15