องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 นายก องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง อบต.สะพุง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2024-02-06
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-11
2023-12-07
2023-11-07
2023-10-31
2023-10-12
2023-09-28
2023-09-15