องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาทักษะสมอง (EF)


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวริญญาภัสร์   วุฒิเจริญลักษณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เปิดโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และพัฒนาทักษะสมอง  (EF) ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านทุ่งสว่าง

2024-02-06
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-11
2023-12-07
2023-11-07
2023-10-31
2023-10-12
2023-09-28
2023-09-15