องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ


วันที่ 01/02/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมกับนายดวงพิชิต สืบสิมมา
ตำเเหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง 

2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05
2024-02-01
2024-01-11
2023-12-07
2023-11-07