องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


คลินิกกฏหมายเคลื่อนที่


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เปิดโครงการคลินิกกฏหมายเคลื่อนที่ จาก วิทยาลัยกฏหมายและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับ สภาทนายความจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง 

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05