องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็นศูนย์ #องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ (Re-X-Ray) โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็นศูนย์
#องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05