องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อม "โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม (ประเพณีบุญบั้งไฟ)"


วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

นายโยธิน มุลกะกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม (ประเพณีบุญบั้งไฟ)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05