องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563) วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง 
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05