องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ตามโครงการลดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดย จ.ส.อ. สมปอง พงษ์วันปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอศรีรัตนะ ประธานในพิธี โดยมีบุคคลต้นแบบเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน
2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05