องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
 


โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ


โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
เป้าหมายของโครงการ
          ผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครัวเรือนที่มีความเสี่ยงไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขมูลฐานของรัฐ และผู้นำด้านสาธารณสุขของหมู่บ้านที่สามารถนำความรู้กลับไปช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านได้บ้านสะพุง บ้านจอก บ้านทุ่งสว่าง บ้านปละ บ้านอานวย บ้านหนองขาม บ้านหนองอะเลาบ้านไผ่งาม บ้านจะกอง บ้านทุ่งระวี บ้านนาเจริญ และบ้านศรีสว่างพัฒนา จำนวนหมู่บ้านละ 40 คน รวมทั้งหมด 480 คน

2024-05-28
2024-05-24
2024-04-17
2024-04-17
2024-03-28
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-05
2024-02-06
2024-02-05