องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

-
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายสุริยันต์ รักษาชีพ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ