องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

          ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลสะพุงเป็น 1 ใน 7 ตำบลในเขตอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตพื้นที่ ติดกับท้องที่ใกล้เคียง 4 ส่วน คือ เทศบาลตำบลศรีรัตนะ,ตำบลตูม,ตำบลสะเยาว์,ตำบลศรีโนนงาม ดังนี้ - ทิศเหนือ จรด ตำบลตูม - ทิศตะวันออก จรด ตำบลตูม - ทิศตะวันตก จรด ตำบลศรีโนนงาม - ทิศใต้ จรด เทศบาลตำบลศรีรัตนะ โดยตำบลสะพุงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทาง ประมาณ 3 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ 25.7 ตารางกิโลเมตร เขตปกครอง รวม 14 หมู่บ้าน คือ บ้านสะพุง,บ้านจอก,บ้านทุ่งสว่าง,บ้านปละ,บ้านอานวย,บ้านหนองขาม,บ้านหนองอะเลา, บ้านจีเนียว,บ้านโพนทอง,บ้านไผ่งาม,บ้านจะกอง,บ้านทุ่งระวี,บ้านนาเจริญ,บ้านศรีสว่างพัฒนา