องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]10
2 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]16
3 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]28
4 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]38
5 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]51
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]48
7 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]47
8 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]43
9 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]48
10 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]47
11 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]50
12 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]48
13 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]47
14 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]48
15 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]48
16 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]47
17 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]47
18 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]52
19 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]46
20 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]45
 
หน้า 1|2|3|4