องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ. ๑๖๖-๒๒ สายจากบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๑๐-คุ้มบ้านน้อย ตำบลสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2566 ]4
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ. ๑๖๖-๒๒ สายจากบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๑๐-คุ้มบ้านน้อย ตำบลสะพุง [ 8 มี.ค. 2566 ]3
3 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2566 ]3
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 2 มี.ค. 2566 ]9
5 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]8
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) [ 9 ม.ค. 2566 ]14
7 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]11
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ.๑๖๖-๐๑๙ สายจากบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓-ทางหลวง ๒๒๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหา [ 14 ธ.ค. 2565 ]12
9 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]15
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ.๑๖๖-๐๑๙ สายจากบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓-ทางหลวง ๒๒๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรั [ 29 พ.ย. 2565 ]17
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ.๑๖๖-๐๑๙ สายจากบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓-ทางหลวง ๒๒๑ [ 24 พ.ย. 2565 ]19
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. ๑๖๖-๑๖ จากสายบ้านสะพุง ถึงสาย บ้านนาเจริญ บ้านสะพุง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพุง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยก [ 23 พ.ย. 2565 ]19
13 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ.๑๖๖-๐๓ สายบ้านหนองอะเลา หมู่ที่ ๗-บ้านจะกอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 พ.ย. 2565 ]31
14 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]30
15 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ. 166-03 สายบ้านหนองอะเลาหมู่ที่ 7-บ้านจะกอง หมู่ที่ 11 ตำบลสะพุง [ 4 พ.ย. 2565 ]27
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]9
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) [ 7 ต.ค. 2565 ]44
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 ต.ค. 2565 ]41
19 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]40
20 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8