องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 122 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]15
2 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]19
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]34
4 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]31
5 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]53
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๖๖-๑๗ จากสายบ้านทุ่งสว่าง ถึงสายบ้านปละ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะพุง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อ [ 24 ก.พ. 2565 ]58
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. ๑๖๖-๑๖ จากสายบ้านสะพุง ถึงสาย บ้านนาเจริญ บ้านสะพุง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพุง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยก [ 22 ก.พ. 2565 ]49
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๖๖-๑๗ จากสายบ้านทุ่งสว่าง ถึงสายบ้านปละ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะพุง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๒๐ ตารางเมตร อง [ 9 ก.พ. 2565 ]54
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. ๑๖๖-๑๖ จากสายบ้านสะพุง ถึงสาย บ้านนาเจริญ บ้านสะพุง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพุง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๒ ตารางเมตร องค์ [ 8 ก.พ. 2565 ]52
10 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]52
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๖๖-๑๗ จากสายบ้านทุ่งสว่าง ถึงสายบ้านปละ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะพุง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๐๒๐ ตารางเมตร องค์การบริ [ 3 ก.พ. 2565 ]48
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. ๑๖๖-๑๖ จากสายบ้านสะพุง ถึงสาย บ้านนาเจริญ บ้านสะพุง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพุง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๒ ตารางเมตร องค์ก [ 3 ก.พ. 2565 ]46
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) [ 7 ม.ค. 2565 ]54
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]52
15 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]51
16 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]52
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านจีเนียว หมู่ที่ ๘ ตำบลสะพุง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]48
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ. ๑๖๖-๑๒ จากสาย บ้านโพนทอง ถึงสาย บ้านอานวย บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลสะพุง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริห [ 15 พ.ย. 2564 ]49
19 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]52
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านจีเนียว หมู่ที่ ๘ ตำบลสะพุง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ [ 28 ต.ค. 2564 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7