องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ.๑๖๖-๐๑๙ สายจากบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓-ทางหลวง ๒๒๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรั [ 29 พ.ย. 2565 ]0
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ.๑๖๖-๐๑๙ สายจากบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓-ทางหลวง ๒๒๑ [ 24 พ.ย. 2565 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ. ๑๖๖-๑๖ จากสายบ้านสะพุง ถึงสาย บ้านนาเจริญ บ้านสะพุง หมู่ที่ ๑ ตำบลสะพุง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยก [ 23 พ.ย. 2565 ]4
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ.๑๖๖-๐๓ สายบ้านหนองอะเลา หมู่ที่ ๗-บ้านจะกอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 11 พ.ย. 2565 ]15
5 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]11
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ. 166-03 สายบ้านหนองอะเลาหมู่ที่ 7-บ้านจะกอง หมู่ที่ 11 ตำบลสะพุง [ 4 พ.ย. 2565 ]11
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) [ 7 ต.ค. 2565 ]25
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 ต.ค. 2565 ]23
9 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]23
10 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
11 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]36
12 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]44
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) [ 11 ก.ค. 2565 ]53
14 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]53
15 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 2 มิ.ย. 2565 ]71
16 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]71
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]96
18 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]90
19 ประกาศจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]111
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๖๖-๑๗ จากสายบ้านทุ่งสว่าง ถึงสายบ้านปละ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลสะพุง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อ [ 24 ก.พ. 2565 ]118
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7