องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ : www.sapung.go.th

 
 
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานอบต.สะพุง [ 17 พ.ค. 2564 ]101
82 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]136
83 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]137
84 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]135
85 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]145
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะพุง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ [ 16 ก.พ. 2564 ]143
87 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]133
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.พ. 2564 ]141
89 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสะพุง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ [ 20 ม.ค. 2564 ]141
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งระวี หมู่ที่ ๑๒- บ้านจีเนียว หมู่ที่ ๘ ตำบลสะพุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2564 ]137
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) [ 13 ม.ค. 2564 ]146
92 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งระวี หมู่ที่ ๑๒- บ้านจีเนียว หมู่ที่ ๘ ตำบลสะพุง จำนวน ๒ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ม.ค. 2564 ]150
93 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]135
94 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]146
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอานวย หมู่ที่ ๕ - บ้านโคน ตำบลศรีแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ [ 29 ธ.ค. 2563 ]141
96 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอานวย หมู่ที่ ๕ - บ้านโคน ตำบลศรีแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ธ.ค. 2563 ]152
97 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งระวี หมู่ที่ ๑๒- บ้านจีเนียว หมู่ที่ ๘ ตำบลสะพุง จำนวน ๒ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ [ 15 ธ.ค. 2563 ]139
98 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) [ 9 ธ.ค. 2563 ]142
99 ประกาศการจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]141
100 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอานวย หมู่ที่ ๕ - บ้านโคน ตำบลศรีแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ [ 1 ธ.ค. 2563 ]150
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9